Editorial Board

Editor-in-Chief

Kuang-Ta Chao
Peking University                                              

Executive Editor-in-Chief

Dingping Li
Peking University                          

Co-Editors

Hai-Bo Li
Institute of High Energy Physics, CAS             
Gui-Lu Long
Tsinghua University
Nan-Lin Wang
Peking University
Wei-Ping Zhang
Shanghai Jiao Tong University

Division Editors

Quantum Computation & Quantum Information (Editor: Gui-Lu Long)

Youjin Deng        
University of Science and Technology of China 
Heng Fan
Institute of Physics, CAS
Siyuan Han
The University of Kansas, USA
Guo-Xing Miao
University of Waterloo, Canada
Enrique Solano
University of the Basque Country, Bilbao, Spain
Chuan Wang
Beijing University of Posts and Telecommunication 

Atomic, Molecular& Optical Physics (Editor: Wei-Ping Zhang) 

Le Luo
Sun Yat-Sen University        
Z. Y. Ou
Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA
Han Pu
Rice University, USA
Ke-Bin Shi
Peking University
Biao Wu
Peking University
Ming-Sheng Zhan  
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
Hui Zhai
Tsinghua University
Tian-Cai Zhang
Shanxi University

Condensed Matter & Materials Physics (Editor: Nan-Lin Wang) 

Gang Cao 
University of Colorado at Boulder, USA
Gang Chen
The University of Hong Kong, China
Shuai Dong
Southeast University
Jian-Dong Guo
Institute of Physics, CAS
Jun He
National Center for Nanoscience and Technology  
Guang-Cun Shan
Beihang University
Chenghua Sun  
Swinburne University of Technology, Australia
Qing-Feng Sun
Peking University
Fa Wang
Peking University
Lei Wang
Nanjing University
ZiQiang Wang
Boston College, USA
Hong-Ming Weng
Institute of Physics, CAS
Fa-Xian Xiu
Fudan University
Hong-Xing Xu
Wuhan University
Dao-Xin Yao
Sun Yat-Sen University
Xing-Jiang Zhou
Institute of Physics, CAS

Particle, Nuclear Physics, Astrophysics & Cosmology (Editor: Hai-Bo Li)

Yoshitaka Kuno
Osaka University
Bao-An Li
Texas A&M University-Commerce, USA
Xiang Liu
Lanzhou University
Yu-Xin Liu
Peking University
Jie Meng
Peking University
Jin Yu
Lyon 1 University & Shanghai Jiao Tong University       
Chang-Zheng Yuan
Institute of High Energy Physics, CAS
Feng Yuan
Lawrence Berkeley National Laboratory, USA
Qiang Yuan
Purple Mountain Observatory, CAS
Bing Zhang
University of Nevada
Shou-Hua Zhu
Peking University


Pubdate: 2014-06-12    Viewed: 1801