Editorial board

Director of editorial board

GU Mingyuan

Deputy director of editorial board

DING Gang

Editorial board members

Fred DERVIN
Ruth HAYHOE

SANG Guoyuan
Vilma SEEBERG

YANG Rui
Qiang ZHA

ZHANG Donghui
ZHANG Huajun
ZHANG RanEditor-in-chief

LONG Jie

Editors


XU Yang
LIANG Baogui
JIA WenPubdate: 2014-01-18    Viewed: 1994